Một người mẹ Armenia quỳ bên xác con trong cuộc thảm sát - Ảnh: Internet

Tổng thống Joe Biden: VỤ TÀN SÁT SẮC DÂN ARMENIA NĂM 1915 LÀ “DIỆT CHỦNG”

 13:05 25/04/2021

(NCTG) “Cách tốt nhất để một quốc gia phục hồi thanh danh của mình là chấp nhận nhìn vào sự thật, về quá khứ tàn bạo cùng những trách nhiệm liên quan, về cả mặt biểu tượng và vật chất, rằng quốc gia đó còn mang nợ những nạn nhân và cả cộng đồng những người sống sót. Chỉ khi ấy, quốc gia đó mới vạch ra được một ranh giới rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại”.