“Mai sau dù có bao giờ...” - Ảnh tư liệu

30 năm “Diễn đàn Praha”: HOÀI NHỚ VÀ NAO LÒNG...

 17:39 03/10/2020

(NCTG) “Những dòng chữ của một nền báo chí tự do, độc lập mới phôi thai, của hồn Việt và của tâm tình người xa xứ, nhưng vẫn đau đáu về quê hương...”.