John Lennon, một trong những nghệ sĩ thành công và được ngưỡng mộ nhất của mọi thời đại, người mà thế giới kỷ niệm 78 năm ngày sinh vào hôm nay, bị coi là một người chồng, người cha nhiều khi tệ hại - Ảnh tư liệu

NHÂN PHẨM DANH NHÂN

 05:32 09/10/2018

(NCTG) “Khi đánh giá nhân phẩm của danh nhân, cũng nên cẩn trọng, khiêm nhường và thông cảm cho giá trị đương thời, bao dung được chừng nào hay chừng đó, chứ không thì coi chừng quá khắt khe với người khác”.