“NHỊP CẦU THẾ GIỚI”: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

“NHỊP CẦU THẾ GIỚI”: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

 10:48 17/12/2010

(NCTG) Trước hết tôi xin chân thành chúc mừng tờ báo lên tuổi thứ mười, cái tuổi vững vàng, đầy bản lĩnh trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay!