Nhà báo Dezső András - Ảnh: Kaszás Tamás (index.hu)

VẠCH MẶT DƯ LUẬN VIÊN KHÔNG PHẢI LÀ TỘI!

 03:16 05/09/2019

(NCTG) Đó là nội dung phán quyết mới đây nhất của Tòa án Hungary trong một vụ kiện kỳ lạ giữa một phụ nữ song tịch Hung - Thụy Điển, người bị truyền thông độc lập coi là “dư luận viên” (DLV) của chính quyền, và một nhà báo của mạng index.hu, ông Dezső András.