Nhà văn Dương Nghiễm Mậu (tranh Đinh Trường Chinh) - Ảnh: www.nguoi-viet.com

DƯƠNG NGHIỄM MẬU, HIỆN THÂN ĐAU THƯƠNG CỦA VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

 15:31 06/08/2016

(NCTG) “Một dân tộc bị bắt buộc chối từ những di sản văn học, những luồng tư tưởng cởi mở, tự do bởi những lập luận chính trị phi lý, nhỏ mọn là một dân tộc yếu đuối, bệnh hoạn và… đáng thương!”.