ĐỌC “CHUYỆN NGHỀ CÙA THỦY”, NGHĨ VỀ DÂN TỘC VIỆT

ĐỌC “CHUYỆN NGHỀ CÙA THỦY”, NGHĨ VỀ DÂN TỘC VIỆT

 21:25 29/08/2013

(NCTG) “Tôi mới ngờ rằng cái bệnh hiếp đáp nhau, giẫm đạp lên nhau, bắt người khác phải phục tùng đó là bệnh của một thể chế chính trị thì còn có thể sửa được, khi nó thay đổi tích cực lên thì những điều xấu ấy mất đi. Nhưng nếu đó là những khuyết tật của một dân tộc thì là đau đớn vô cùng” (đạo diễn Trần Văn Thủy).

VỤ THẢM SÁT KATYN DƯỚI ÁNH SÁNG NHỮNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ (1)

VỤ THẢM SÁT KATYN DƯỚI ÁNH SÁNG NHỮNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ (1)

 21:01 26/09/2007

(NCTG) Vụ thảm sát Katyn là tội ác lớn nhất đối với tù binh trong lịch sử các cuộc chiến thế kỷ XX. Đồng thời, đây cũng là một tấn thảm kịch để lại những vết thương không bao giờ lành trong lòng một dân tộc quả cảm: Cộng hòa Ba Lan.

BÀI CA DÂN TỘC - NEMZETI DAL

 12:12 14/03/2007

(NCTG) Có những vần thơ, bài hịch có sức mạnh không kém gì những đạo quân! Nếu trong văn học sử Việt Nam, chúng ta đã biết đến những tác phẩm như thế, chẳng hạn, bài “Nam quốc sơn hà…” (không rõ tác giả), hay “Hịch tướng sĩ” (Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn), thì trong lịch sử Hungary, “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti dal) cũng có ảnh hưởng và tác động như vậy!

ĐỊA DANH: TIỆM CÀ PHÊ PILVAX

 12:09 14/03/2007

(NCTG) Là một trong những tiệm cà phê cổ nhất của Budapest, đầu năm 1848, Pilvax đã đi vào lịch sử như nơi gặp gỡ thường xuyên của giới trí thức cấp tiến, cũng như giới thanh niên có tư tưởng cách mạng. Tại đây, Petőfi và các đồng sự của ông đã bàn bạc về những đòi hỏi của cuộc cách mạng, dưới sự ủy nhiệm của Đảng Đối lập, họ đã thảo ra “Yêu sách 12″ điểm tại đây. Cũng tại Pilvax, Petőfi Sándor đã đọc “Bài ca Dân tộc” lần đầu tiên.