“Đối thủ” của Tòa nhà Nghị viện Hungary

CUNG TƯ PHÁP, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC LỚN CỦA BUDAPEST

 07:04 29/12/2017

(NCTG) Từ đầu tháng 12-2017, Bảo tàng Dân tộc học Hungary - được mệnh danh là bảo tàng viện đẹp nhất của đất nước này - được đóng cửa để sửa sang, và bảo tàng sẽ được chuyển tới vị trí mới trong Công viên Thành phố (Városliget).