Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Đức của “Cuộc tranh đấu của tôi”, tháng 7-1925 (Bảo tàng Lịch sử Đức, Berlin) - Ảnh: wikipedia

SÁCH CỦA HITLER BÁN CHẠY NHƯ TÔM TƯƠI

 15:52 12/01/2016

(NCTG) Đó là trường hợp cuốn “Cuộc tranh đấu của tôi” (Mein Kampf), mới được tung ra thị trường vào thứ Sáu tuần trước.