Minh họa: Internet

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Bổn: TIẾNG NÓI THẦM

 16:25 22/02/2016

(NCTG) “Cả bọn kéo vào quán nhậu đang vừa uống vừa nói xàm thì tay P. bước vào. Tay này xưa kia vốn kinh doanh bất động sản và khá giàu có, nhưng lại thích làm nhà thơ. Giờ thì P. kinh doanh khách sạn và càng giàu hơn lại vừa đoạt giải thơ cấp thành phố nên sướng lắm”.