Minh họa: Internet

CHỊ

 01:33 08/03/2017

(NCTG) “Từ đầu chúng tôi đã đi trên hai con đường song song rồi. Hai con đường không hề có một điểm chung. Tôi chọn trở thành con ngoan trò giỏi. Chị chọn cuộc sống rực rỡ ngoài kia. Tôi không làm như chị được. Nhưng nếu có một hành tinh khác, tôi cũng muốn sống như chị”.