HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY TỔ CHỨC ÐẠI HỘI LẦN THỨ BA

HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY TỔ CHỨC ÐẠI HỘI LẦN THỨ BA

 21:31 10/07/2011

Ðại hội lần thứ ba của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức vào tối 8-7-2011 ở Budapest, bầu ra một Ban chấp hành mới cho nhiệm kỳ 3 năm tiếp tới.