LỜI ĐẦU NĂM 2014 CỦA “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

LỜI ĐẦU NĂM 2014 CỦA “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

 03:57 01/01/2014

(NCTG) “NCTG vẫn tồn tại và đi tiếp được, hoàn toàn là do sự góp sức bền bỉ và vô tư của rất nhiều bạn hữu thân thiết và chân thành từ khắp nơi. Những người bạn mà mỗi khi ngã lòng, mệt mỏi, “ngựa nản chân bon”, nghĩ tới sự thịnh tình của họ, Nhóm chủ trương lại cảm thấy công việc của mình là có ích, là nên làm, và như được an ủi”.