Ảnh: Quyền con người (Ủy ban Helsinki Hungary)

Bạn cần biết: TẠI SAO CẦN TÁCH RỜI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC?

 13:43 08/10/2020

(NCTG) Trong bộ máy nhà nước của Hungary, Hiến pháp và một số đạo luật quy định nghiêm khắc việc những cá nhân giữ một số vị trí nhất định “không được là đảng viên và không được tham gia hoạt động chính trị”. Câu hỏi là tại sao lại như vậy?

Thành công của U23 Việt Nam và những gì đi kèm làm dấy lên tranh luận về sự hiện diện của chính trị bên cạnh thể thao

KHÔNG CÓ GÌ THOÁT KHỎI CHÍNH TRỊ

 14:12 29/01/2018

(NCTG) “Vì mọi quyền bày tỏ đều như nhau, từ thể thao đến chính trị, nên chẳng có gì phàn nàn nếu toàn dân vui mừng trong một sự kiện thể thao. Chỉ nên phàn nàn vì có những xứ sở đám đông vui mừng như lễ hội vì thể thao mà thờ ơ với những gì quyết định cuộc sống của mình và gia đình”.