Ba thần đồng của cờ vua Hungary và quốc tế

CỜ VUA ĐÃ HẾT THỜI?

 20:19 06/05/2020

(NCTG) Đó là một trong những nội dung mà Quỹ Századvég (Cuối Thế kỷ) vừa nghiên cứu trong một thăm dò do Liên đoàn Cờ vua Hungary đề nghị, để tìm hiểu về quan niệm của cư dân nước này với môn thể thao trí tuệ mà nước Hung từng là một “siêu cường”.