Đại lộ chính Andrássy, Budapest, ngày 18-5-2014 - Ảnh: Nguyễn Việt Quang

Sổ tay NCTG: BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG VÀ CỜ VÀNG

 19:35 12/04/2015

(NCTG) “Các nhóm phê phán chính quyền thì theo rất nhiều kiểu, mỗi người một phách, cùng nhau. Khẩu hiệu cũng rất “đa nguyên”, có khi anh chửi chị bênh cũng là thường. Kể cả những ai muốn “phản biểu tình” mà lười không muốn tổ chức riêng, thì có lúc đi luôn cùng một đoàn cho tiện, chỉ cần đừng khiêu khích và thụi nhau là được!”.