Người tỵ nạn chui qua hàng rào ngăn biên giới Hungary - Serbia ở vùng Röszke, gần nơi có tàu liên vận chạy qua - Ảnh: mno.hu

BRUSSELS CÓ THỂ CẮT GIẢM TÀI CHÍNH VỚI HUNGARY

 21:56 28/02/2016

(NCTG) Nguy cơ Hungary bị Phương Tây cắt giảm những nguồn ủng hộ tài chính vì nước này không chịu tiếp nhận người tỵ nạn và bác bỏ kế hoạch phân bổ theo hạn ngạch của EU càng ngày càng trở nên hiện thực.