Giới luật gia Hung cho rằng cảnh sát mặc thường phục không có quyền ngăn chặn công dân thực hiện quyền cơ bản của mình: quyền biểu tình và thể hiện quan điểm - Ảnh chụp màn hình

MẶC THƯỜNG PHỤC, CẢNH SÁT KHÔNG ĐƯỢC “RA TAY” TRONG CÁC CUỘC BIỂU TÌNH

 15:34 02/12/2018

(NCTG) Đó là quan điểm của thanh tra phụ trách các quyền cơ bản trực thuộc Quốc hội Hungary, ông Székely László, sau khi vị quan chức này nhận được khiếu nại từ đảng đối lập “Đối thoại” (Párbeszéd).

Minh họa: Internet

CẢNH SÁT HUNG BỊ HẠN CHẾ TRÊN MẠNG

 16:03 11/07/2015

(NCTG) Cảnh sát Hungary không được bày tỏ ý kiến, quan điểm trên mạng Internet trên cương vị... cảnh sát, đó là chỉ thị của Cảnh sát trưởng Papp Károly.