Thủ tướng Angela Merkel nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại học Bern - Ảnh: evangelicalfocus.com

“HIỂU CỘI RỄ CÔNG GIÁO CỦA CHÂU ÂU ĐỂ BẢO VỆ NÓ”

 16:36 13/09/2015

(NCTG) “Sợ hãi không bao giờ là người quân sư tốt. Điều này đúng cả trong cuộc sống riêng và cuộc sống xã hội. Các nền văn hóa và các xã hội mà bị sự sợ hãi kiểm tỏa chắc chắn sẽ không làm chủ được tương lai của mình”.