Minh họa: Benjamin Davies (unsplash.com)

Lễ Độc thân 11/11: NÓI VỀ CÔ ĐƠN VÀ MỘT MÌNH

 04:22 12/11/2021

(NCTG) “Khi bản thân ta được chữa lành, khi ta sống trong năng lượng tốt thì ta sẽ có bình yên với chính bản thân, sẽ có thể ngồi một mình đối diện với bản thân mà không thấy cô đơn, không thấy phải chạy trốn sự trống vắng ở trong lòng”.