Quân khởi nghĩa Hungary trên một chiếc xe tải (Budapest, 1956)

SỰ KIỆN ’56 CỦA HUNGARY TRONG HAI TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM

 08:27 23/10/2007

(NCTG) Biến cố 1956 tại Hungary đã có nhiều ảnh hưởng và để lại dấu ấn trong giới văn nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc của Việt Nam, khi ấy vừa lâm vào cảnh phân ly.