Biển rất đẹp và thanh bình, cá rất nhiều và an toàn, nhưng ở một nơi khác...

BAO GIỜ BIỂN LẠI SÁNG?

 01:33 21/06/2016

(NCTG) “Giờ thì cá cũng không, và biển thì đầy giông bão. Lại chỉ còn biết nhâm nhi bài hát về “biển của một thời đã mất”.