0000

VĨNH BIỆT TÁC GIẢ “BIỆT LY”!

 20:53 17/04/2007

(NCTG) Theo tin từ Hà Nội, Dzoãn Mẫn, một nhạc sĩ cựu trào thuộc thế hệ tiên phong của Tân nhạc Việt Nam đã ra đi ngày 13-4-2007, thọ 89 tuổi. Báo chí Việt Nam, không hiểu sao, rất “kiệm lời” trong dịp này: tính đến 17-4, mới chỉ có “Tuổi Trẻ Online” và "Lao Động" đưa tin...