Hàng trăm cảnh sát tuần tiễu tại khu ổ chuột ở Budapest - Ảnh: abcug.hu

XÂY HÀNG RÀO ĐỂ NGĂN TỘI PHẠM

 04:38 14/10/2017

(NCTG) Đó là giải pháp mà Chính quyền địa phương Quận 10 (Budapest) muốn thực hiện tại khu vực phố Anh hùng (Hős utca), điểm nóng của tội phạm và bất ổn an ninh công cộng, theo Kênh truyền hình Hír Tv.