Việc Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã gây nên cơn cuồng phong phẫn nộ trong lòng người Việt

TUYÊN TRUYỀN SỞ HỮU VÀ NHỮNG SỰ CỐ KIỂU BÌNH DƯƠNG 2014

 01:51 24/05/2015

(NCTG) “Nhìn vào những biến cố trên Biển Đông trong suốt thế kỷ 20, đặc biệt là nửa cuối, Việt Nam cần phải hiểu rằng, nước cờ đã được đặt lên bàn. Việt Nam nằm ở vị trí không thể không tham gia chơi. Quan trọng là cuộc chơi sẽ còn kéo dài. Đương nhiên, chơi theo kiểu cũ không còn phù hợp nữa”.