Không biết canh cua thường được nấu với gì thì làm sao? - Ảnh chụp màn hình

THƯ GỬI CON

 17:33 30/11/2016

(NCTG) “Mẹ không cần con trở thành anh/chị “Biết tuốt”, mẹ mong con trở thành một người “biết điều”, một người biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau và có tình có nghĩa. “Biết điều” là từ mà mẹ rất thích, là cái con cần phải biết nhất, vì nhờ nó, con sẽ xây dựng được ngôi nhà tình cảm, và bạn bè sẽ ở quanh con những lúc con gặp khó khăn”.