GS. David Myer, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đại học UCLA, cảm ơn GS. Berend T. Iván trong Lễ nhân dịp nghỉ hưu - Ảnh: UCLA

HOÀNG HÔN CỦA GIÁO SƯ BEREND T. IVÁN, SĨ PHU ĐƯƠNG ĐẠI HUNGARY

 02:49 16/12/2018

(NCTG) “Thủ lĩnh, lãnh đạo thời nào cũng luôn cao giọng “hoàn thiện thể chế” nhưng đường đến một thể chế đẹp và hay cho nhân loại còn rất xa vời và luôn cần được cải thiện bằng trí tuệ khoa học!”.

Giáo sư Berend T. Iván

Một sĩ phu Hungary đương đại: VIỆN SĨ BEREND T. IVÁN

 03:18 21/02/2003

(NCTG) “Đúng vào cái buổi sáng sinh nhật 60, một ông lão lục tuần như tôi, đã phải thuê một chiếc xe ôtô tải để chở nốt mấy thứ đồ gỗ - vài cái giá sách, bàn viết - sắp xếp căn hộ mới thuê, bắt đầu cuộc sống mới cho cả gia đình ở California” - Giáo sư Berend T. Iván.