Đưa thi thể Thượng tá phi công Trần Quang Khải về với Đất Mẹ - đất nước thời bình mà không an

THỜI BÌNH MÀ KHÔNG AN

 09:23 18/06/2016

(NCTG) “Người ta nói khi nhà có tang thì đừng bới móc rỉa rói tội lỗi của nhau làm gì. Nhưng nhà ngày nào cũng có tang, đất nước này ngày nào cũng có tang. Nếu không lên tiếng bây giờ thì bao giờ đây?”.