Một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù của người Việt hải ngoại - Minh họa: Internet

MỘT SỐ SO SÁNH THỐNG KÊ VỀ DI DÂN TẠI MỸ

 02:32 11/08/2016

(NCTG) “Tại Mỹ, cộng đồng Việt tuy ở lâu hơn nhưng cũng không hội nhập hơn gì cộng đồng Trung Đông và Bắc Phi. MENA quá đa dạng để đánh giá như một thành phần nhưng cộng đồng mới tại Mỹ như Syria cho thấy đại khái ta cũng chẳng hay ho gì hơn họ. Thua ta, có lẽ là họ không có Thúy Nga Paris và chí ít là ta không có khủng bố IS”.