Bộ trưởng Bratislav Gašić phải ra đi vì một câu bỡn cợt vô duyên - Ảnh: balkans.aljazeera.net

Serbia: NÓI DẠI MỘT CÂU, BỘ TRƯỞNG BỊ SA THẢI

 03:15 07/02/2016

(NCTG) Quốc hội Serbia mới đây đã bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng Bratislav Gašić vì ông này có một nhận xét bất nhã với một nữ ký giả.