Minh họa: Internet

Sổ tay NCTG: BÙI TÍN

 03:48 13/08/2018

(NCTG) “Với những con người có tấm lòng, tâm huyết cho đất nước, xa xứ nhiều khi chính là lúc họ giữ gìn nguyên vẹn nhất quê hương trong lòng...”.