Cành hồng bị luồn dưới đáy thùng rác - Ảnh tư liệu

NGÀY NÀY NĂM ĐÓ...

 04:54 09/03/2020

(NCTG) “Từ đó, em tự mua hoa cho em và cho chúng ta...”.