Minh họa: surialink.com

THẦN TƯỢNG MẠNG XÃ HỘI

 17:57 22/12/2020

(NCTG) “Để tránh thần tượng nhầm người, tránh sa chân vào các cuộc “bóc phốt” vô bổ, có lẽ chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải cảnh giác với người và tự cảnh giác với cái tôi yếu đuối dễ dãi, dễ thỏa mãn của chính mình”.