11

BÀN TAY PHẢI CỦA VUA ISTVÁN ĐỆ NHẤT, THÁNH VẬT CỦA HUNGARY

 09:37 03/03/2006

(NCTG) Một ngàn một trăm mười năm (1.110) tồn tại giữa lòng châu Âu, xứ sở Hungary - ngay từ khi mới lập quốc - đã thường xuyên trải qua những cuộc chiến chinh đẫm máu và khốc liệt.