Người tỵ nạn ở gần biên giới Serbia - Hungary - Ảnh: Balogh László (Reuters)

“NGƯỜI DÂN ĐÔNG ÂU KHÔNG BIẾT ĐẾN CẢM GIÁC XẤU HỔ”

 02:49 22/09/2015

(NCTG) “Phải chăng người Đông Âu không còn cảm giác xấu hổ? Tiền nhân của họ đã di cư hàng loạt cả hàng trăm năm nay để tránh đói khổ và tránh bị truy nã vì chính trị. Cách xử sự vô cảm, và lối hùng biện tàn nhẫn của các chính khách của họ đã tiếp tay cho chủ nghĩa dân túy”.