CTV Bích Ngọc: “VIẾT NHƯ MỘT SỰ… NHẶT RÁC!”

CTV Bích Ngọc: “VIẾT NHƯ MỘT SỰ… NHẶT RÁC!”

 21:17 21/07/2012

(NCTG) “Không ai nhìn thấy rác trước mặt mình, kể cả tôi, nên tôi chỉ có mong muốn nhặt cái rác đó đặt sẵn trước mặt mọi người, để ai cũng nhìn thấy và… tránh, hoặc lựa chọn một giải pháp tốt hơn nếu chẳng may gặp tình huống đó”.