Lễ kết nạp Đội, Đoàn vẫn là dịp tưng bừng ở Việt Nam - Ảnh: doanthanhnien.vn

26-3

 14:36 26/03/2010

(NCTG) “Tiến quyết tiến hướng Quốc kỳ thắm tươi - Anh em ta yêu Tổ quốc suốt đời…”.