Minh họa: KSH

HỎI VÀ ĐÁP VỀ KỲ ĐIỀU TRA DÂN SỐ 2022 CỦA HUNGARY

 18:37 11/10/2022

(NCTG) Kết quả của kỳ điều tra dân số 2022 sẽ cho chúng ta bức tranh toàn cảnh chính xác và chi tiết về quy mô, đặc điểm nhân khẩu học, sức khỏe, giáo dục, việc làm, thành phần dân tộc và tôn giáo, điều kiện sống và nhà ở của cư dân sinh sống trên lãnh thổ Hungary.