Một cổng vào của Trung tâm Đồng Xuân (Berlin)

TẢN MẠN CHỢ ĐỒNG XUÂN Ở BERLIN

 21:30 01/01/2016

(NCTG) “Mong lắm thay, một ngày không xa, sẽ không còn cộng đồng người Việt phía Đông hay phía Tây. Hoặc người Việt miền Nam hay miền Bắc. Mà chỉ còn một khái niệm duy nhất: người Việt Nam”.