Những cô gái Đồng Lộc “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” - Ảnh tư liệu

GỬI NGƯỜI BẠN HỌC

 03:12 12/10/2017

(NCTG) “Liệu thực trạng Việt Nam ngày hôm nay có xứng đáng với sự hy sinh của các cô gái Đồng Lộc?”.