DẬY ĐI THÔI...

 16:44 09/02/2007

(NCTG) "Dậy đi thôi là dậy đi thôi - Chim hót vang khi thấy ông mặt trời - Dậy ra sân em tập em chơi - Cùng với chim em hát em cười...". Bài hát thuở nhỏ không mấy ai không biết ấy, hát lên thì dễ, nhưng thực hiện nhiều khi gian nan, nhất là vào cái thời ở Việt Nam, một chiếc đồng hồ báo thức (ĐHBT) còn là "của quý".