Người biểu tỉnh giơ bảng với dòng chữ “Chúng tôi muốn tự do báo chí, xóa bỏ kiểm duyệt” trước trụ sở Đài Phát thanh Hungary, Budapest (tháng 1-2011) để phản đối Đạo luật Truyền thông phi dân chủ - Ảnh: alfahir.hu

NỘI CÁC ORBÁN MỞ RỘNG ẢNH HƯỞNG LÊN TRUYỀN THÔNG HUNGARY

 23:41 12/04/2017

“Ngày đen cho tự do báo chí Hungary” - đó là những từ mà truyền thông độc lập, cùng xã hội dân sự nước Hung đã dùng vào ngày 8-10 năm ngoái, khi tờ nhật báo chính luận và xã hội lớn nhất của nước này - “Tự do Nhân dân” đã đột ngột tạm ngừng hoạt động, và giới bình luận cho rằng do sức ép và mưu toan của chính quyền.