Sổ tay NCTG: “TRUYỀN THÔNG THỜI NAY LÀ THẾ!” (?)

Sổ tay NCTG: “TRUYỀN THÔNG THỜI NAY LÀ THẾ!” (?)

 21:55 13/06/2014

(NCTG) “Chuyện Hoàng Sa “của ai” không hề là đương nhiên đối với thế giới. Những lý luận này nọ của Việt Nam trước nay thường là “ta nói ta nghe”, chứ chưa thấy thuyết phục được thế giới, nói chi truyền thông quốc tế!”.