Bắt đầu Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: Hoàng Đình Nam (AFP)

TRUYỀN THÔNG HUNG ĐƯA TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG 12

 16:48 21/01/2016

(NCTG) Sáng hôm nay, 21-1-2016, một số mạng tin nhỏ của Hungary đã đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, dựa trên một tin vắn của Hãng Thông tấn Hungary MTI.