Minh họa: Internet

Thụy Điển: ĐẠI HỌC PHẢI TRẢ LẠI TIỀN ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN

 14:13 15/06/2016

(NCTG) Lý do là vì trường đại học nọ đã cấp bằng vô dụng cho một sinh viên người Mỹ.