Cái gọi là đường lưỡi bò mà nhà cầm quyền Trung Cộng cho là họ có cơ sở pháp lý và lịch sự, đã bị thế giới chính thức bác bỏ

BÁT CANH GÂN GÀ CỦA TRUNG QUỐC

 12:55 13/07/2016

(NCTG) “Hoặc là Trung Quốc tuân thủ (phán quyết của tòa án), hoặc là trở thành kẻ ngoài lề xã hội. Nói không đẹp lắm: hoặc là một con chó được yêu thương, hoặc là một con chó ghẻ hung hăng bị tất cả xa lánh. Vì suy cho cùng, không ai muốn làm ăn với một kẻ mãi mang tiếng là lật lọng và tráo trở cả”.