Thương xá TAX (hiện đang bị khai tử) với hình dáng nguyên thủy khánh thành năm 1924 - Ảnh tư liệu

CHÚNG TA SẼ ĐỂ LẠI GÌ CHO TƯƠNG LAI?

 06:29 17/10/2016

(NCTG) “Nếu chúng ta chỉ biết lấy mà không biết giữ gìn hay đền bù trở lại thì sẽ phải trả giá cho sự phá hủy di sản văn hóa một cách bừa bãi. E rằng ngày đó không còn xa nữa!”.