Minh họa: nepszava.hu

CHÍNH SÁCH BẮT BUỘC ĐÓNG CỬA HIỆU NGÀY CHỦ NHẬT THẤT BẠI

 20:30 12/04/2016

(NCTG) Quốc hội Hungary vừa thông qua việc rút lại đạo luật cấm mở cửa hàng, cửa hiệu vào ngày Chủ nhật với 163 phiếu thuận, 11 phiếu trắng và 2 phiếu chống. Một quyết sách được coi là mất lòng dân nhất của liên minh cầm quyền cánh hữu từ 6 năm nay, như vậy, đã bị thu hồi sau hơn 1 năm đi vào thực thi.

Một cửa hiệu đóng cửa và trưng biển “Đóng cửa vì FIDESZ” - Ảnh: Độc giả mạng index.hu

HUNGARY MỞ LẠI CỬA HIỆU VÀO NGÀY CHỦ NHẬT

 19:55 11/04/2016

(NCTG) Hơn một năm kể từ khi ra quyết định buộc các cửa hàng đóng cửa trong ngày Chủ nhật, hôm nay chính phủ Hungary đã tuyên bố rút lại điều luật này. Dù không nói hẳn ra, nhưng dễ thấy nội các nước này muốn tránh một thất bại thảm hại nếu một trưng cầu dân ý do phe đối lập đề xuất được đưa ra cho cử tri bỏ phiếu.