Đòn roi, bạo hành trẻ em để lại những hậu quả khôn lường - Minh họa: Internet

ĐÒN ROI HAY KHÔNG?

 09:10 15/07/2019

(NCTG) “Ngay chính cái giây phút từ trên cao nhìn xuống, mình giơ cao tay và con phản ứng tự vệ giơ tay lên đỡ, nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của con, mình vỡ vụn”.