Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Kemal Aslan (Reuters)

HƯỚNG DẪN VIÊN THỔ CỨU NHIỀU DU KHÁCH ĐỨC

 23:58 13/01/2016

(NCTG) Vụ đánh bom tự sát xảy ra tại Istanbul ngày hôm qua, 12-1-2015 đã có thể có nhiều nạn nhân hơn nhiều, nếu một hướng dẫn viên (HDV) người Thổ không kịp cảnh báo đoàn du khách Đức 33 người mà cô đang hướng dẫn.